Партньорство

 

На вас, нашите партньори ние не продаваме имоти – НИЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ,  СИГУРНИ И ВИСОКОДОХОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ!!! През 2014г. двама от нашите партньори продадоха инвестициите си чрез нас и реализирахме 10% годишна доходност за техните пари (на обща стойност 155 хиляди евро) . Остава още само един обект, който имаме възможност и сме предвидили да продадем по тази схема на партньорство между нас и вас, нашите клиенти и да постигнем същата висока годишна доходност за вашите пари (не повече от 80-90 хиляди евро). Постигаме го като разработихме един успешен малък бизнес в туристическия сектор – туристическо настаняване и/или краткосрочно наемане на жилище за период от 1 ден до няколко месеца. Подобни жилища се категоризират и класифицират от закона за туризма като стаи или апартаменти за гости и могат да получават категория от една до три звезди. Вече повече от 5 години развиваме тази дейност и сме наистина доволни и горди с получените отлични резултати. Като експерти на пазара на недвижимите имоти (професионално с посредничество, инвестиране и управление на недвижими имоти се занимаваме от 2005 година насам) ние разработихме и ви предлагаме продукти, с които правим възможна инвесткицията в туристически обект и за дребния инвеститор. Не е необходимо да си купите хотел за да се възползвате от икономическия ръст в туристическия сектор. Достатъчно е да си купите някой от нашите обекти, които ние не само, че сме приспособили като туристически, но и вече сме ги разработили като такива. Така имаме възможност да ви предложим една наистина отлична инвестиция – купувате недвижим имот сега, когато кризата още не си е отишла напълно и цените са добри и веднага започвате да получавате ежемесечен доход от своята инвестиция. Нещо повече, понеже предлагаме силно конкурентна услуга в сектор на икономиката, който поддържа добър икономически ръст, ние можем да ви предложим безплатно дългосрочно ПЪЛНО управление (в продължение на договорения срок ние поемаме ВСИЧКИ текущи грижи и отговорности) на вашия недвижим имот, като запазваме доходността от наем висока.  С други думи – в продължение на години вие нямате никакви грижи за имота си и накрая си го получавате в същия или в по-добър вид от този, в който сте ни го предали в началото (нещо немислимо ако имате “стандартни” наематели). Всичко това се случва без да ви взимаме пари за тази иначе скъпа услуга, защото предлаганите от нас наеми са по-високи от средните наеми за съответните жилищни обекти в София и не ви се налага всяка година да си търсите нов наемател и два месеца годишно да не получавате доход от имота си. За нас това е изгодно, защото имаме възможност да освободим част от инвестираните вече средства и да ги насочим за развитие и подобрение на бизнеса си. Ползите са взаимни и ние оставаме верни на един от основните ни принципи за правене на бизнес – “Аз печеля и Ти печелиш”. Макар предлаганият продукт да е нов и непознат на българския дребен инвеститор (който обаче получи ценен урок от живота наречен “случаят КТБ” и вече има по-информиран интерес да намери алтернативи на банките за своите пари) вече пет български семейства и/или граждани са придобили чрез нас собственост по горната схема. Благодарим им за оказаното доверие и подкрепа!!! Това, което наистина ни мотивира и вдъхновява е нашето взаимно удовлетворение. Повече информация за отделните обекти ще намерите в раздела “Инвестиции” на този сайт.